Nosaltres som na Francina Soler i na Júlia Pons. Dues alumnes que cursem un 4t d’ESO orientat a l’ensenyament d’un batxillerat científic. Des de l’optativa de TIC sens va encomanar la tasca de crear una pàgina web basada en algun dels objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU. Entre tots aquests temes el que més ens va cridar l’atenció va ser el de la igualtat de gènere, ja que per molt que hagi avançat positivament la nostra societat encara ens falta molt per créixer.

 Des de ben petits hem tengut coneixement de noms de grans científics com Albert Einstein, Isaac Newton, Stephen Hawking… però i les dones que han aconseguit grans coses com tots aquests? Marie Curie, Katherine Johnson, Radia Perlman…

Amb aquesta pàgina web el que volem és reivindicar el fet del poc reconeixement que han rebut aquestes dones quan es xerra de ciència popularment, i intentar aportar una mica d’ajuda dintre de les nostres capacitats a les dones com nosaltres que es troben en la situació de triar com voldran continuar el seu futur acadèmic.